Створення ППО

Адміністративний збір

Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань управління державної реєстрації

Зміни ППО

Перелік фронт офісів

Рахунки за скорочені терміни

Рахунки Видача документів

Рахунки за реєстрацію змін

Створення ГО без права юридичної особи

Створеня ГО з правом юридичної особи

Створення ПП без статусу юридичної особи

Створення ПП з правом юридичної особи

Зміни ГО без права юридичної особи

Зміни ГО з правом юридичної особи

Зміни ПП без права юридичної особи

Зміни ПП з правом юридичної особи

Припинення 1 етап

Припинення 2 етап

Припинення громадського формування без статусу юридичної особи

Типовий зразок Статуту громадської організації

Типовий зразок Протоколу установчих зборів засновників громадської організації

Зразок відомостей про керівні органи громадської організації

Перелік документів, що подаються для реєстрації змін до статуту, у зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог податкового кодексу щодо змісту установчих документів неприбуткових організацій.

Наказ Міністерства юстиції України від 13.07.2016 № 1920/5 «Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців». 

Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації та порядок їх подання

Роз'яснення про реєстрацію первинної профспілкової організації. Зразки документів

Роз'яснення щодо реєстрації громадського об'єднання без права юридичної особи. Зразки документів

Роз'яснення щодо реєстрації громадського об'єднання з правом юридичної особи. Зразки документів

Роз'яснення щодо реєстрації структурного утворення політичної партії без права юридичної особи. Зразки документів

Роз'яснення щодо структурного утворення політичної партії з правом юридичної особи. Зразки документів

Форми заяв про державну реєстрацію

Роз'яснення Міністерства юстиції України щодо необхідності подання протоколу установчих зборів для реєстрації громадського об'єднання

Зразок протоколу про припинення громадського формування

Реквізити відкритих рахунків для зарахування до державного бюджету надходжень за кодом класифікації доходів бюджету 22010300 "Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

Реквізити рахунків для зарахування до державного бюджету "Плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" за кодом класифікації доходів бюджету 22012700

Реквізити рахунків для зарахування до державного бюджету "Плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією" за кодом класифікації доходів бюджету 22012900

Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань